Vücut Kitle İndeksi?

VKİ kilomuzu metre cinsinden boyumuzun karesine böldüğümüz zaman elde ettiğimiz değerdir. Bu değerlere göre obezite sınıflandırılmaktadır. Örnek olarak 70 kg ağırlığında 1.70 metre boyunda bir insanın VKİ ni hesaplayalım;

1.7*1.7= 2.89

70/2,89= 24.2 kg/m2

Obezitenin VKİ değerlerine göre sınıflanması

20-25 normal

25-30 kilolu

30-35 sınıf 1 obezite

35-40 sınıf 2 ciddi obezite

40-50 morbidobezite

>50 süperobez