Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon ve Loop Bipartisyon Duodenal Switch ameliyatının etkinliğini azaltmadan oluşturduğu ağır malabsorbsiyon etkisini azaltmayı amaçlayan 2 modifikasyondur. Her 2 modifikasyonda da duodenum kesilmeden, mide antrumu ileuma anastomoz edilir. Böylece ameliyatta oluşturulan mide tüpünün 2 çıkışı olmaktadır. Sindirilmemiş gıdanın büyük çoğunluğu ileuma anastomoz yoluyla ulaşırken , gıdanın bir kısmı da normal yolu izleyerek malabsorbsiyonu azaltmaktadır. En önemlisi safra yollarına endoskopik ulaşım korunmaktadır.