Duodenal Switch

DUODENAL SWITCH (SADI-S) (Tek anastomozluduodenoilealby-pass + sleevegastrektomi)

Hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu ameliyatlardandır. Morbidobezite cerrahisinde en etkili yöntemlerden biridir. Klasik duodenalswitch ameliyatının basitleştirilmiş halidir. Duodenalswitch ameliyatında safrayı saptırmak için ikinci bir bağlantıya gerek varken SADI-S’te mide tüp haline getirildikten sonra mide çıkışından sonra oniki parmak bağırsağı ayrılır ve ince barsağın son 250 cm’lik kısmı kesilmeden buraya bağlanır. Tek bağlantı yapılması dolayısıyla uygulanması daha basit ve riski daha düşük bir ameliyattır.

Avantajları

  • Mide tüpleştirilerek hem gıda alımı kısıtlanır, hem de ince barsakların son 250 cm’lik kısmı gıda geçişinde kullanıldığından emilim azalır. Böylece daha etkili kilo verilmesi sağlanır.
  • Mide çıkışındaki kapak bozulmadığından mideye safra kaçışı ve buna bağlı mide ülseri olmaz. Bu kapak korunduğundan besinlerin ince bağırsağa geçişine bağlı tansiyon düşüklüğü, kusma ve bayılma gibi bulgularla seyreden Dumping Sendromu görülmez.
  • Bypass ameliyatlarında olduğu gibi endoskopik olarak ulaşılması mümkün olmayan işlevsiz bir mide parçası vücutta bırakılmaz. Bypass ameliyatlarında bırakılan kör mide bölümünde oluşabilecek ülser, kanser gibi durumların tanısı çok zordur.
  • Morbidobezite tedavisi ve şeker hastalığının kontrolünde en etkili yöntemlerden birisidir.
  • Tüp mide ameliyatı sonrası uzun dönemde kilo alanlarda bu ameliyata geçiş son derece basittir.

Dezavantajları

  • Tüm emilim bozucu prosedürlerde olduğu gibi elektrolit ve vitamin eksiklikleri görülebilir.