Dr.Onur Peşluk, MD

PROFESSION: General Surgery

 

Education

1995-2001 Istanbul University Faculty of Medicine

2002-2008 I.U. Faculty of Medicine General Surgery Department

 

Work Experience

2002-2008 I.U. Faculty of Medicine General Surgery Department

2006-2008 Special Taksim Alman Hospital

2008-2009 Diyarbakir Military Hospital General Surgery Clinic (Military Duty)

2009-2011 Sivas Sarkisla State Hospital (General Surgery Specialist Scope of Public Service Obligation)

2011-2013 Istanbul Cerrahi Hospital (General Surgery Specialist)

2013-2016 Nisantasi Hospital (General Surgery Specialist) and Guest Physician at Amerikan Hospital

2016-             Muayenehane (Abdi İpekçi cad. No:57 Reasürans Han 1, Kat 4)

 

Professional Interests and Activities: (Scientific Publications, Certificates, other ...)

Expertise Thesis: Sentinel Lymph Node Biopsy in Rectal Cancer

Scientific Publications:

1. O Pesluk ve M Muslumanoglu , “Nutrition at Surgery” Genel Cerrahi (8. Baskı) ed.U. Degerli, bölüm:9,85-93,Nobel Tıp Kitapevi, 2006, İstanbul.

 

2. O Pesluk, T Toydemir, K Taviloğlu. Benign Tumors of Stomach. Türkiye Klinikleri J Gen Surg- Special Topics 2013;6(3):149-52

 

3. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım.. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal Invazif Cerrahi Dergisi. 2005; 9: 129-130

 

4. Toydemir T, Pesluk O, Ermeç Diler E, Turhan AN. SakrokosigealPilonidal Sinüs Hastalığının Cerrahi Tedavisinde KarydakisFlep ile Primer Kapama Prosedürlerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012;8: 78-81

 

5. Toydemir T, PeslukO,Yerdel MA. Akalazyahastalıgˆının cerrahi tedavisinde laparoskopikHellermiyotomi ve Toupetfundoplikasyonu. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2012;51(3):171-174

 

6. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

 

7. İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

 

8. İğci A, Serin F, Altıntoprak F, Karanlık H, Peşluk O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : cerb-B2 ekspresyonunun meme kanserli hastalarda sağkalıma etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

9. İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

10. Müslümanoğlu M, Altıntoprak F, Tihan D, Gök K, Peşluk O, İlhan B, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O: Meme kanseri tedavisinde 16 yıllık takip sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

11. İğci A, Peşluk O, Altıntoprak F, Matlım T, Gök K, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : Malign ve benign kolon hastalıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

12. Toydemir T, Peşluk O, Kunduz E, Asoğlu O. Mide Yerleşimli GastrointestinalStromal Tümör Olgusunda Laparoskopik Kısmi Mide Rezeksiyonu ve Splenektomi. (V49) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir

 

Association Memberships:

1) AUGIS (Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland)

2) Turkish Society of Colon and Rectal Surgery

3) Turkish Surgical Association

4) Istanbul Breast Association

5) Turkish Medical Association

6) The National Association of Trauma and Emergency Surgery

7) Turkish Society of Bariatric Surgery